Valgkomiteen trenger deg

Grønmo bygger videre, og valgkomiteen under ledelse av tidligere styreleder Betty Næss Thorvaldsen trenger kandidater til styret. Styremedlemmer velges på årsmøtet 2022, normalt for to år av gangen, og innebærer rundt 10 styremøter i året. Det er en fin måte å gi sitt bidrag til klubben.

Av kvalifikasjoner er interesse og engasjement det viktigste. Skulle du i tillegg ha litt styreerfaring fra næringsliv eller organisasjonsliv, så kommer det godt med. At man er interessert i golf er også naturlig. Styret er et kompetanse organ som samlet er der for å styre klubben, og samtidig støtte, veilede og korrigere klubbens ledelse. Økonomi, jus, organisasjon og idrett er ofte tema. Det kan også være nyttig at noen i styret har kompetanse innen bygg og anlegg, eller kontakt med det offentlige.

Ingen kan alt, og det er summen av kompetansen i et samlet styre som teller, og slik sett er all bakgrunn nyttig.

Om du er interessert, eller kjenner noen som kan passe, kontakt Betty på , eller klubben på , så formidler vi kontakt.

%d bloggere liker dette:
×