3. april 2013

Banen

Banen:   Stengt
Rangen:  Stengt
Nærspill:  Stengt

 

 

Snarvei til: Scorekort | Lokale reglerSlopetabell HerrerSlopetabell Damer | Baneguide

Grønmo golfklubb og bane ligger innerst i Sørliveien i kanten av Østmarka, bare noen minutter fra Ryenkrysset.

Banen er designet av Peter Nordwall og åpnet i mai 2003.

Grønmo golfbane er en park/skogsbane med brede fairways, store greener og tees.

SCOREKORT

HULL 61 57 51 34 PAR INDEX
1 530 494 448 287 5 5
2 286 266 238 135 4 17
3 390 361 323 190 4 1
4 389 367 316 240 4 3
5 140 127 115 52 3 15
6 349 337 305 218 4 13
7 448 412 369 261 5 9
8 161 141 108 71 3 11
9 387 365 348 244 4 7
UT 3080 2870 2570 1728 36
10 530 494 448 287 5 6
11 286 266 238 165 4 18
12 390 361 323 190 4 2
13 389 367 316 240 4 4
14 140 127 115 52 3 16
15 349 337 305 218 4 14
16 448 412 369 261 5 10
17 161 141 108 71 3 12
18 370 365 348 244 4 8
INN 3080 2870 2570 1728 36
UT 3080 2870 2570 1728 36
TOT 6160 5740 5140 3456 72

HCP-KALKULATOR


LOKALE REGLER

NGFs anbefalte generelle lokale regler gjelder
Se oppslagstavlen

Merkestaker og plater for avstandsmerking
Uflyttbare hindringer, regel 24-2.

Grøfter og diker
Alle grøfter/diker som ikke er merket som et hinder er en del av spillefeltet.

Steiner i bunker
Er flyttbare hindringer, regel 24-1.

Plugget ball
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet etter regel 25-2.

Grusbelagte/steinfylte dreneringsgrøfter
På spillefeltet definert som GUR og gir fritak etter regel 25-1b.

Veier og grusbelagte stier
Er ikke integrerte deler av banen og gir fritak etter regel 24-2.

Trær merket med støttepinner eller annen beskyttelse/merking
Uflyttbare hindringer, fritak skal tas i henhold til regel 24-2.
Unntak: En spiller kan ikke få fritak etter denne lokale regelen dersom (a) det er klart urimelig for ham å slå et slag på grunn av påvirkning fra noe annet enn treet, eller (b) påvirkning fra treet vil bare være til stede ved bruk av en unødvendig unormal slagstilling, sving eller spilletrening.

Utstyr for avstandsmåling
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3 hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon er brukt.

Banemerking

Utenfor banen: Hvite merker/staker
Grunn under reparasjon: Blå staker eller hvite linjer markert med blå stake
Sidevannshindre: Røde staker eller merker

Avstander

Alle lengdemarkeringer er oppgitt til midten av green.

Hvit= 200 m
Gul= 150 m
Rød= 100 m

BRUDD PÅ LOKAL REGEL:

Matchspill –tap av hull
Slagspill – to slag


SLOPE

HERRER

61 57 51 34
Handicap TS Handicap TS Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,6 -4 +4,0 - +3,6 -6 +4,0 - +3,9 -9 +4,0 - +4,0 -16
+3,5 - +2,8 -3 +3,5 - +2,7 -5 +3,8 - +3,0 -8 +3,9 - +2,8 -15
+2,7 - +1,9 -2 +2,6 - +1,8 -4 +2,9 - +2,0 -7 +2,7 - +1,7 -14
+1,8 - +1,0 -1 +1,7 - +0,9 -3 +1,9 - +1,1 -6 +1,6 - +0,5 -13
+0,9 - +0,1 0 +0,8 - 0,0 -2 +1,0 - +0,1 -5 +0,4 - 0,6 -12
0,0 - 0,7 1 0,1 - 0,9 -1 0,0 - 0,8 -4 0,7 - 1,8 -11
0,8 - 1,6 2 1,0 - 1,8 0 0,9 - 1,8 -3 1,9 - 3,0 -10
1,7 - 2,5 3 1,9 - 2,8 1 1,9 - 2,7 -2 3,1 - 4,1 -9
2,6 - 3,4 4 2,9 - 3,7 2 2,8 - 3,7 -1 4,2 - 5,3 -8
3,5 - 4,2 5 3,8 - 4,6 3 3,8 - 4,6 0 5,4 - 6,5 -7
4,3 - 5,1 6 4,7 - 5,5 4 4,7 - 5,6 1 6,6 - 7,6 -6
5,2 - 6,0 7 5,6 - 6,4 5 5,7 - 6,5 2 7,7 - 8,8 -5
6,1 - 6,9 8 6,5 - 7,3 6 6,6 - 7,5 3 8,9 - 10,0 -4
7,0 - 7,7 9 7,4 - 8,2 7 7,6 - 8,4 4 10,1 - 11,1 -3
7,8 - 8,6 10 8,3 - 9,1 8 8,5 - 9,4 5 11,2 - 12,3 -2
8,7 - 9,5 11 9,2 - 10,0 9 9,5 - 10,3 6 12,4 - 13,5 -1
9,6 - 10,4 12 10,1 - 10,9 10 10,4 - 11,2 7 13,6 - 14,6 0
10,5 - 11,2 13 11,0 - 11,8 11 11,3 - 12,2 8 14,7 - 15,8 1
11,3 - 12,1 14 11,9 - 12,7 12 12,3 - 13,1 9 15,9 - 17,0 2
12,2 - 13,0 15 12,8 - 13,6 13 13,2 - 14,1 10 17,1 - 18,1 3
13,1 - 13,9 16 13,7 - 14,5 14 14,2 - 15,0 11 18,2 - 19,3 4
14,0 - 14,8 17 14,6 - 15,4 15 15,1 - 16,0 12 19,4 - 20,5 5
14,9 - 15,6 18 15,5 - 16,3 16 16,1 - 16,9 13 20,6 - 21,6 6
15,7 - 16,5 19 16,4 - 17,2 17 17,0 - 17,9 14 21,7 - 22,8 7
16,6 - 17,4 20 17,3 - 18,1 18 18,0 - 18,8 15 22,9 - 23,9 8
17,5 - 18,3 21 18,2 - 19,0 19 18,9 - 19,8 16 24,0 - 25,1 9
18,4 - 19,1 22 19,1 - 19,9 20 19,9 - 20,7 17 25,2 - 26,3 10
19,2 - 20,0 23 20,0 - 20,8 21 20,8 - 21,7 18 26,4 - 27,4 11
20,1 - 20,9 24 20,9 - 21,7 22 21,8 - 22,6 19 27,5 - 28,6 12
21,0 - 21,8 25 21,8 - 22,6 23 22,7 - 23,6 20 28,7 - 29,8 13
21,9 - 22,6 26 22,7 - 23,5 24 23,7 - 24,5 21 29,9 - 30,9 14
22,7 - 23,5 27 23,6 - 24,4 25 24,6 - 25,5 22 31,0 - 32,1 15
23,6 - 24,4 28 24,5 - 25,4 26 25,6 - 26,4 23 32,2 - 33,3 16
24,5 - 25,3 29 25,5 - 26,3 27 26,5 - 27,4 24 33,4 - 34,4 17
25,4 - 26,1 30 26,4 - 27,2 28 27,5 - 28,3 25 34,5 - 35,6 18
26,2 - 27,0 31 27,3 - 28,1 29 28,4 - 29,3 26 35,7 - 36,0 19
27,1 - 27,9 32 28,2 - 29,0 30 29,4 - 30,2 27
28,0 - 28,8 33 29,1 - 29,9 31 30,3 - 31,2 28
28,9 - 29,6 34 30,0 - 30,8 32 31,3 - 32,1 29
29,7 - 30,5 35 30,9 - 31,7 33 32,2 - 33,1 30
30,6 - 31,4 36 31,8 - 32,6 34 33,2 - 34,0 31
31,5 - 32,3 37 32,7 - 33,5 35 34,1 - 35,0 32
32,4 - 33,1 38 33,6 - 34,4 36 35,1 - 35,9 33
33,2 - 34,0 39 34,5 - 35,3 37 36,0 - 36,0 34
34,1 - 34,9 40 35,4 - 36,0 38
35,0 - 35,8 41
35,9 - 36,0 42

DAMER

57 51 34
Handicap TS Handicap TS Handicap TS
+4,0 - +3,3 0 +4,0 - +3,7 -4 +4,0 - +3,1 -13
+3,2 - +2,5 1 +3,6 - +2,8 -3 +3,0 - +2,0 -12
+2,4 - +1,7 2 +2,7 - +1,9 -2 +1,9 - +0,8 -11
+1,6 - +0,9 3 +1,8 - +1,1 -1 +0,7 - 0,3 -10
+0,8 - +0,1 4 +1,0 - +0,2 0 0,4 - 1,4 -9
0,0 - 0,8 5 +0,1 - 0,6 1 1,5 - 2,5 -8
0,9 - 1,6 6 0,7 - 1,5 2 2,6 - 3,7 -7
1,7 - 2,4 7 1,6 - 2,4 3 3,8 - 4,8 -6
2,5 - 3,2 8 2,5 - 3,2 4 4,9 - 5,9 -5
3,3 - 4,0 9 3,3 - 4,1 5 6,0 - 7,1 -4
4,1 - 4,9 10 4,2 - 5,0 6 7,2 - 8,2 -3
5,0 - 5,7 11 5,1 - 5,8 7 8,3 - 9,3 -2
5,8 - 6,5 12 5,9 - 6,7 8 9,4 - 10,5 ,1
6,6 - 7,3 13 6,8 - 7,5 9 10,6 - 11,6 0
7,4 - 8,1 14 7,6 - 8,4 10 11,7 - 12,7 1
8,2 - 9,0 15 8,5 - 9,3 11 12,8 - 13,8 2
9,1 - 9,8 16 9,4 - 10,1 12 13,9 - 15,0 3
9,9 - 10,6 17 10,2 - 11,0 13 15,1 - 16,1 4
10,7 - 11,4 18 11,1 - 11,9 14 16,2 - 17,2 5
11,5 - 12,2 19 12,0 - 12,7 15 17,3 - 18,4 6
12,3 - 13,1 20 12,8 - 13,6 16 18,5 - 19,5 7
13,2 - 13,9 21 13,7 - 14,4 17 19,6 - 20,6 8
14,0 - 14,7 22 14,5 - 15,3 18 20,7 - 21,8 9
14,8 - 15,5 23 15,4 - 16,2 19 21,9 - 22,9 10
15,6 - 16,3 24 16,3 - 17,0 20 23,0 - 24,0 11
16,4 - 17,1 25 17,1 - 17,9 21 24,1 - 25,1 12
17,2 - 18,0 26 18,0 - 18,8 22 25,2 - 26,3 13
18,1 - 18,8 27 18,9 - 19,6 23 26,4 - 27,4 14
18,9 - 19,6 28 19,7 - 20,5 24 27,5 - 28,5 15
19,7 - 20,4 29 20,6 - 21,3 25 28,6 - 29,7 16
20,5 - 21,2 30 21,4 - 22,2 26 29,8 - 30,8 17
21,3 - 22,1 31 22,3 - 23,1 27 30,9 - 31,9 18
22,2 - 22,9 32 23,2 - 23,9 28 32,0 - 33,1 19
23,0 - 23,7 33 24,0 - 24,8 29 33,2 - 34,2 20
23,8 - 24,5 34 24,9 - 25,7 30 34,3 - 35,3 21
24,6 - 25,3 35 25,8 - 26,5 31 35,4 - 36,0 22
25,4 - 26,2 36 26,6 - 27,4 32
26,3 - 27,0 37 27,5 - 28,2 33
27,1 - 27,8 38 28,3 - 29,1 34
27,9 - 28,6 39 29,2 - 30,0 35
28,7 - 29,4 40 30,1 - 30,8 36
29,5 - 30,2 41 30,9 - 31,7 37
30,3 - 31,1 42 31,8 - 32,6 38
31,2 - 31,9 43 32,7 - 33,4 39
32,0 - 32,7 44 33,5 - 34,3 40
32,8 - 33,5 45 34,4 - 35,1 41
33,6 - 34,3 46 35,2 - 36,0 42
34,4 - 35,2 47
35,3 - 36,0 48

BANEGUIDE

×