14. november 2017

Nærspillsområdet

Nærspill området på Grønmo

Nærspillområdet ligger mellom hull 1 og 9, og er grunnet stor slitasje forbeholdt medlemmer. 

Grønmo er kjent for et fint nærspill område, og vi ønsker å videreutvikle det for fremtiden, og opprettholde en særs høy kvalitet på gresset. Bruk derfor sandboksene som er satt ut, rak i bunkerne etter deg og reparer nedslagsmerker, som du gjør på banen. Bruk mattene når det er vått.

Området er delt i tre soner, med putting green med bunker prioritert for instruksjon, pitching green med bunker, og et tredje område for korte pitcher og chipper. Øvingsområdet skal ikke benyttes til fulle slag med jern eller wedger, og det skal ikke slås over »no hitting zone». For fulle slag henviser vi til driving rangen, både for å ta vare på området, og av sikkerhetshensyn.

Greenen til høyre har putting green standard, og høye pitcher mot denne green skal unngås uten under instruksjon. Eventuelle ballmerker skal repareres, egne og andres. Greenen til høyre kan benyttes til pitching. Den tredje sonen er for kortere pitching og chipping.

Husk å vise hensyn, gi rom for andre, og unngå ta opp en hel sone alene. Begrens antall baller i bruk, og synkronisèr tid for å slå og  tid for henting av baller.

Range baller  skal ikke benyttes på nærspillområdet.

VÆR OBS! på at instruktørene har prioritert bruksrett på området.

ALLE ANSATTE I GGK HAR MYNDIGHET TIL Å VISE BORT SPILLERE FRA TRENINGSFELTET, BÅDE FOR MISBRUK OG FOR DE SOM IKKE HAR TILGANG.

×