14. november 2017

Nærspillsområdet

Nærspill området på Grønmo

Åpent kun for instruksjon og kurs med Grønmos instruktører.

Grønmo er kjent for et fint nærspill område, og vi ønsker å videreutvikle det for fremtiden. Samt opprettholde en særs høy kvalitet på gresset. Det vi si at fra 2020 vil området deles i tre, hvor eksisterende green og provisoriske green er forbeholdt kurs og instruksjon. Det blir opprettet et tredje område for pitch/chip. Årsaken til dette er mange år med skjødesløs bruk fra gjester og medlemmer når det kommer til vedlikehold. Derfor blir hele området kun åpent kun for medlemmer. 

Øvingsområdet skal ikke benyttes til fulle slag med jern eller wedger, og det skal ikke slås over ”no hitting zone”.

VÆR OBS! på at instruktørene har prioritert bruksrett på området.

ALLE ANSATTE I GGK HAR MYNDIGHET TIL Å VISE BORT SPILLERE FRA TRENINGSFELTET, BÅDE FOR MISBRUK OG FOR DE SOM IKKE HAR TILGANG.

×