14. november 2017

Nærspillsområdet

Nærspillsområdet på Grønmo

Grønmo er kjent for et fint nærspillsområde, og vi ønsker å videreutvikle det for fremtiden. Samt opprettholde en særs høy kvalitet på gresset. Det vi si at fra 2020 vil området deles i tre, hvor eksisterende green og provisoriske green er forbeholdt kurs og instruksjon. Det blir opprettet et tredje område for pitch/chip. Årsaken til dette er mange år med skjødesløs bruk fra gjester og medlemmer når det kommer til vedlikehold. Derfor blir hele området kun åpent kun for medlemmer. 

VÆR OBS! på at instruktørene har prioritert bruksrett på området.

ALLE ANSATTE I GGK HAR MYNDIGHET TIL Å VISE BORT SPILLERE FRA TRENINGSFELTET, BÅDE FOR MISSBRUK OG FOR DE SOM IKKE HAR TILGANG.

Pin It on Pinterest

Share This
×