15. november 2017

Treningsfilosofi

Treningsfilosofi for barn og unge utøvere

Grønmo Golfklubb har som målsetning å ha et bredt tilbud til barn og unge i alderne 5 til 19. Gjennom Grønmo Golf Academy har vi lagt opp til at de fleste barn og unge skal kunne finne en gruppe å trene med, som både tilfredsstiller det sportslige og det sosiale. 

Vi vet at det ikke alltid er like gøy å trene på det samme om og om igjen. Selv om vi som norskt idrettslag forholder oss til NIF sine idrettsbestemmelser for trening av barn og unge, så kan vi godt si at vår tilnærming til lek og trening ikke akkurat er hel-norsk. Med bred erfaring innen nasjonale og internasjonale konkurranser og ikke minst med internasjonale utdanninger  i hele trener teamet, så har vi lagt ned felles retningslinjer for hva vi som trenere ønsker å oppnå for barn og unge. 

Lek og moro, teknikk og terping, er kun en del av treningen. Som trener team så er vår målsetning å utvikle golfspillere, utøvere og sosialt sterke mennesker som har respekt for medmenneske. Vi deler livslærdom gjennom spillet golf. Denne idretten lærer en respekt for andre, tålmodighet, ærlighet, selvinnsikt, empati, integritet, mental styrke og flere andre menneskelige egenskaper. 

Grunnstenen i vår treningsfilosofi er STUDÉR – TREN – LÆR,  eller som vi sier det internt STUDY – PRACTICE – LEARN. Som team stopper vi aldri å lære, og ønsker å overføre de prinsippene til alle vi underviser. Med dette så planlegger vi alle treningsøkter etter variasjon – pauser – utfordring. Det vil si at vi aldri trener på det samme om og om igjen i en økt, vi tilrettelegger for tid mellom repetisjoner, og vi tilpasser utfordringene til utøveren.

Vi henter inspirasjon fra alle type treningsformer, og for barn og unge er det ingen tvil om at det er spill-industrien som har et godt grep om deres oppmerksomhet. Derfor vil det ofte være elementer fra denne industrien i våre økter. Det går på hvordan en opprettholder interesse, motivasjon og skaper en følelse av mestring. Samtidig er dette en meget effektiv måte å lære på. På banen finnes det ingen like slag, ingen like situasjoner, og ingen like spillere. Vi tilpasser oss individet.

×