14. november 2017

Lokale regler

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Grønmo GK

For klubbturneringer, se midlertidige tillegg til lokale regler og Grønmo GKs konkurransebestemmelser.

Banens grenser (A1)

Hvite staker og/eller linjer definerer banens grenser.

Straffeområder (Regel 17) (B1)

Røde straffeområder defineres av røde merker/staker og /eller linjer. Merk: Grøfter og diker som ikke er merket er å anse som en del av det generelle området.

Fritak på motsatt side av rødt straffeområde på hull 4 (B-2.1)

Når en ball sist krysset grensen til det røde straffeområdet mellom fairway og veien til høyre på hull 4, har spilleren en ekstra fritaksmulighet og kan med ett straffeslag droppe en ball på motsatt grense av straffeområdet. Se lokal regel B-2.1 for detaljer om hvor ball droppes.

Provisorisk ball for ball i et rødt straffeområde (B.3)

Hvis en spiller ikke vet om ballen er i et straffeområde, kan spilleren spille en provisorisk ball ved å bruke enhver av de påfølgende fritaksmulighetene: slag-og-lengde, bakover-på-linjen eller sideveis fritak (se regel 17.1d). På hull 4 kan også droppesone benyttes. Se lokal regel B-3 for detaljer om denne lokale regelen.

Droppesone for straffeområder på hull 4 (E-1.1)

Hvis en ball er i et straffeområde på hull 4, inkludert når det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke er funnet kom til ro i straffeområdet, har spilleren følgende fritaksmuligheter, hvert med ett straffeslag:

  • Ta fritak etter regel 17.1. eller
  • Som en ekstra mulighet, droppe eller plassere en ball i droppesonen, definert som utslag 34. Droppesonen er et fritaksområde etter regel 14.3.

Unormale baneforhold og uflyttbare hindringer (F-1)

Grunn under reparasjon (GUR)

  1. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje
  2. Maurtuer i generelt område
  3. Fjell i dagen i områder klippet i fairwayhøyde eller lavere
  4. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga rennende vann som har medført dype furer
  5. Steinfylte dreneringsgrøfter

Anmerkning: Det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av forholdene i beskrevet i punktene c. – e.

Uflyttbare hindringer

  • 150 -metersmerker og andre avstandsmerker.
  • Trær med støttepinner eller annen beskyttelse.
  • Alle røde og blå merkestaker.

Ball spilt utenfor fritaksområde ved bruk av bakover-på-banen fritak

Når man tar bakover-på-banen fritak, er det ingen ekstra straff hvis man spiller en ball som ble droppet i det påkrevde fritaksområdet så lenge ballen kommer til ro innenfor en køllelengde fra der ballen først traff bakken hvor den ble droppet.  

×