13. mars 2023

Juniorgruppen

Juniorer i Grønmo golfklubb

Klubben har en stor andel juniorspillere, dvs. spillere 19 år eller yngre. I 2023 utgjorde denne gruppen over 280 medlemmer. Gjennom sommeren 2023 var 67 juniorer i aktiv trening, en til to ganger i uken avhengig av alder/gruppe. Gjennom vinteren 2023/2024 har det vært tilbudt differensiert trening, med ukentlig fellestrening for alle juniorer på Golfhandelen på Brynseng og individuelle protimer med Gaute og Marius. For å lese mer om treningstilbudet til juniorer i Grønmo, så kan du klikke deg inn her på JUNIOR TRENINGSGRUPPPER.

Juniorkomitéen

Komitéen er satt sammen av frivillige foresatte for juniorene, som sammen med klubben jobber for et best mulig tilbud og aktivitetstilbud for juniorgruppen.

Målsetningene for 2023:
1) For å bedre koordinasjon av initiativene og aktiviteten ønsker vi å forbedre kommunikasjon mellom juniorene, samt mellom klubb, juniorer og foresatte. Et konkret tiltak for å nå ut til juniorer og foreldre er å melde disse inn i en egen Spond gruppen – https://group.spond.com/TYXHM. Dette vil bidra til en mer rettet kommunikasjon mot juniorarbeidet. Det er også etablert en egen gruppe på facebook for generell informasjon og kommunikasjon: https://www.facebook.com/groups/gronmojr

2) Øke antall juniorer som deltar i aktiv trening og legge til rette for to definerte ambisjonsnivåer med ett felles mål om å bli bedre golfspillere:
a. Juniorer som ønsker å spille golf som en sosial aktivitet
b.Juniorer som ønsker å delta aktivt på turneringer med et ønske om å bli bedre golfspillere

3) Planlegge og gjennomføre en treningssamling til Sverige/ annet egnet sted på våren, tentativt 21-23 april for å bli bedre kjent med foreldre og juniorer. Formålet er å skape et engasjement og bygge relasjoner blant juniorgruppen.

4) Informere om Narvesen Tour og en målsetning om minst 10 aktive spillere på Touren. Juniorkomiteen og trenere er ansvarlig for å legge forholdene til rette for at alle nivåer kan delta og sørge for at foreldre blir informert om terminliste og påmeldingsfrister, etc.
a. Som et ledd i dette arbeidet ønsker Juniorkomiteen en tettere dialog med eldre juniorer og foreldre med turneringserfaring

5) Som et ledd i å øke interessen for å delta på turneringsspill ønsker juniorkomiteen å tilby fast juniorspill på banen for de som ønsker å trene mer og/ eller ønsker å få en følelse av hvordan turneringsspill foregår. Juniorkomiteen vil tilrettelegge at foresatte følger opp Juniorene på disse flightene.

6) Bedre koordinering mellom Juniorkomiteen og initiativ fra Forbund/ Klubb, som for eksempel Golfjentene, Stjernejakt, etc. Ex. Klubben har oppnevnt en egen ansvarlig for Golfjentene.

7) Gjennomføre avslutningsturnering for alle med påfølgende feiring på klubbhuset.

Hvem er vi?

NavnRolle
André AakermannLeder
Tor SmebyMaterialforvalter
Vibeke Helander BolstadSosiale medier
Kjetil ForsethØkonomi
Øivind WangKommunikasjon (samt Trener 1)
Jonas HultmanArrangement ansvarlig
Bjørn Andreas WentzelSosialansvarlig
Gaute SteiroHovedtrener Junior
Marius BjoneSportslig leder klubb med støttefunksjon for juniorvirksomhet

Vi vil gjerne ha flest mulig engasjerte foresatte i klubben, og ønsker å rekruttere ytterligere minst 2 medlemmer til juniorkomiteen. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å bidra!

Juniorkomiteen kan kontaktes på:

Støtt klubbens juniorsatsning via Golfforbundets Impact Supporter: https://www.golfforbundet.no/supporter/

Alle juniorer med foresatte ønskes registrert i Spond: https://group.spond.com/TYXHM

×