24. april 2017

Turneringsreglement for Grønmo Golfklubb!

Velkommen til turneringsgolf i Grønmo Golfklubb. Alle turneringer i regi av turneringskomiteen spilles etter:

  • Golfreglene
  • Generelle turneringsbestemmelser 2018
  • EGA Handicap System
  • NIFs bestemmelser om doping § 12
  • NIFs bestemmelser om barneidrett
  • NIFs straffebestemmelser § 11
  • Lokale regler.

Påmelding

Påmelding skjer via GolfBox eller i pro shop. Ved påmelding i pro shop skal spilleren angi sitt spillernummer for å bli registrert. Det er spillerens ansvar å sørge for påmelding før påmeldingsfristen utløper. Etter anmeldinger aksepteres ikke med mindre turneringen har venteliste. I lagturneringer med 2 spillere er det spillernes ansvar å melde på komplett lag. Det er mulig i parturnering å melde seg på som singel, da vil komiteen danne lag av single påmeldte dersom mulig.

Startavgift og turneringsgreenfee
Startavgiften og turneringsgreenfee er beskrevet i turneringsbestemmelsene for den enkelte turnering. Spilleren er forpliktet til å betale før start i pro shop, eventuelt i GolfBox der betalingsløsningen benyttes. Kvittering for betalt startkontingent, skal leveres starteren eller turneringsledelsen før utslag. Unnlatelse av dette kan medføre diskvalifikasjon.

Uteblivelse fra turnering
Avmelding skal skje før utløp av påmeldingsfristen. Ved for sen avmelding eller NO SHOW uten gyldig grunn vil spilleren bli fakturert for startavgift, green fee, mat og andre bestillinger. Alt skal være betalt før deltakelse i neste turnering. Ved gjentakelse kan spilleren bli utestengt for turneringsspill i en tidsbegrenset periode og i ytterste konsekvens bli innrapportert til NGF.

Turneringsbestemmelser
Bestemmelsene for den enkelte turnering i Golfbox som er gjeldende.

Lokale regler
Det er den enkelte spillers ansvar å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende lokale regler.

Regeltolkninger
Regeltolkninger gjøres av turneringskomiteen i klubbturneringer. Ved uenighet ute på banen kan man spille alternativ ball. Noter score for begge ballene og ta saken videre i scorekort mottaket.

Premieutdeling
Premier som trekkes som ett «lodd» blant deltagernes scorekort, må hentes av tilstedeværende spiller, er denne ikke tilstede trekkes premien på nytt kort. Deltager må gi beskjed til turneringskomiteen om deltager ikke kan delta på premie seremonien.

EGA turneringshandikap
Alle spillere må etablere EGA turneringshandikap i løpet av sesongen før deltagelse i Klubbmesterskapet Dette betyr at 3 hcp tellende runder må registreres i Golfbox før KM.    Det er også i god sportsånd å ha et riktig spillehandikap i forhold til seg selv og medkonkurrenter. Husk at golfspillet er basert på fair play.

Etikette
Ha det hyggelig med de som du spiller sammen med. Hjelp de andre spillerne å se etter ballen. Legg tilbake oppslått torv, rak i bunkere og reparer nedslagsmerker på green.

Spillehastighet
9 hull er beregnet til 2 timer og 15 min. Vær forberedt til å slå når det er din tur. Start dine forberedelser for ditt neste slag i god tid

Alkohol i turneringer

I alle klubbturneringer som er arrangert av turneringskomiteen i Grønmo GK er det ikke lov å nyte alkohol under spill på banen. Det betyr perioden fra utslag frem til scorekort er innlevert til turneringskomiteen etter runden. En synlig påvirket eller beruset spiller vil bli nektet start.

Golfbil
For bruk av golfbil i klubbturneringer kreves legeerklæring. Legeerklæring skal leveres til turneringskomiteen i god tid før turnering. Ingen andre i ballen får sitte på i golfbilen, men golfbilen får transportere andre spilleres utstyr.

 

×