25. april 2013

Junior Treningsgrupper

JUNIOR AKADEMIET

Junior Akademiet på Grønmo drives av Grønmo Golf Academy, og vil videre utvikle sin langsiktige plan i 2024. Fra og med 2021 ligger det til grunn en 9 års plan som består av 3 bolker av 3 år. Kort sagt så ønsker vi; flere grupper, flere ressurser og flere barn i aktivitet. Under kan en lese mer om hver gruppe. Ved spørsmål eller påmelding, send oss en e-post til med ønsket gruppe.


TRENINGSGRUPPER

Junior Knøtt   

Knøtte-gruppen på Grønmo er for alle barn mellom 5 og 8 år. Her stilles det ingen krav til tidligere erfaring fra golf, og øktene handler mest om lek og moro. I Knøtte-gruppen utforsker vi golfens verden på lekende måte, hvor alle øktene har elementer av økt mestringsfølelse, teoretisk læring og oppdagende læring. Hver økt vil fra trenerens side stimulere koordinasjon og samarbeidsevne blant deltakerne. Det sosiale er viktig i Knøtte-gruppen, og vi oppfordrer foreldrene til å observere øktene, men ikke delta. Prisen for 7 uker trening i Knøtte-gruppen er 700,-

Junior Knøtt har maks plass 8 stk. per gruppe. Det er én påmelding for VÅR og én for HØST 2024. Hver økt varer i 45 minutter. Påmelding til Knøtt sendes til

VÅR 2024

Knøtt 1 m/ Ken – FULLT
Tirsdager – kl. 16:30
(oppstart 7. mai 2024).

Knøtt 2 m/ Thanh – Ledig
Onsdager – kl. 16:30
(oppstart 8. mai 2024).

HØST 2024

Knøtt 1 m/ Ken – Ledig
Tirsdager – kl. 16:30
(oppstart 13. august 2024).

Knøtt 2 m/ Thanh – Ledig
Onsdager – kl. 16:30
(oppstart 14. august 2024).

Junior Birdie

Junior Birdie er for barn fra 9 til 12 år. Her stilles det heller ingen krav til erfaring fra golf, men det anbefales at de søker noen leksjoner for veiledning. Vi vil og holde to golf camps i 2024 hvor barna vil gå gjennom VTG-opplegget, og mye mer i løpet av en uke (uke 26 og 33). Treningsøktene i Birdie-gruppen har mer fokus på teoretisk læring og teknisk læring enn i Junior Knøtt, men vil selvfølgelig også inneholde masse lek og moro. Det er i Birdie-gruppen vi ønsker å skape en lidenskap for golfen. Prisen for 14 uker trening i Birdie-gruppen er 2900,-. Oppstart VÅR uke 18 og HØST uke 34. Nytt for 2024 er at alle Birdie deltakere får 3x 50 min protimer (til en verdi á 2550,-) og Birdie Mix får 6x 50 min (til en verdi á 4800,-).

Birdie Boys 1 – Mandager kl. 17:30 (55 minutter) m/ ØivindKLIKK HER FOR PÅMELDING

Birdie Girls – Tirsdager kl. 17:30 (55 minutter) m/MariusKLIKK HER FOR PÅMELDING

Birdie Boys 2 – Tirsdager kl. 17:30 (55 minutter) m/KenKLIKK HER FOR PÅMELDING

Birdie Mixed – Onsdager kl. 17:30 (55 minutter) m/Gaute & ThanhKLIKK HER FOR PÅ MELDING (for Birdies som ønsker å trene 2 dager i uken Kostnad er 2000,- i tillegg til 2900,-.

Påmeldinger til Mix uten påmelding til en av de andre gruppene blir slettet.

Junior Eagle   

Junior Eagle er hovedsakelig for juniorer fra 12 til 15 år. Her stilles det krav til gjennomført VTG for barn, deltagelse på Golf Camp eller leksjoner fra en utdannet instruktør. Dette er gruppen for de juniorene som ønsker at golfen skal være en av hovedaktivitetene sine om sommeren. Treningsøktene i Eagle-gruppen har et enda større fokus på teoretisk læring og teknisk læring enn i Junior Birdie, og blir fulgt opp både gjennom egentrening og individuelle leksjoner med PGA Pro. Med Eagle-gruppen vi ønsker å bygge selvstendige utøvere som konkurrerer. Det er krav til egentrening hver sesong, og at alle bruker inkluderte protimer. Prisen for trening i 14 uker er 4900,- (inkl. 6x 50 min protimer til en verdi á 4800,-). Trener teamet reserverer seg retten til å flytte påmeldinger fra satsningsgruppen til nybegynnergruppen dersom ferdigheter, spilleerfaring og handicap ikke er overens med kravene til satsningsgruppen. ferdigheter og spilleerfaring bedømmes hovedtrener for juniorene, Gaute Steiro. Handicapkrav er 25 for satsningsgruppen (unntak kan gjøres av hovedtrener). Det kreves og turneringspill i sesong.

Begge Eagle grupper trener på mandager og onsdager kl. 19:00 fra uke 18 og uke 33 i 2024

Eagle m/Øivind & Thanh (nybegynnere/sosialt)

KLIKK HER FOR PÅMELDING (sosialgruppen)

Eagle m/Gaute (viderekommen / satsende)

KLIKK HER FOR PÅMELDING (satsingsgruppe)

Junior Albatross   

Junior Albatross er hovedsakelig for juniorer fra 15 til 19 år. Her stilles det krav til gjennomført VTG, deltagelse på Golf Camp eller leksjoner fra en utdannet instruktør. Dette er gruppen for de eldre juniorene som ønsker at golfen skal være en av hovedaktivitetene sine om sommeren og noe de ønsker å satse på. Junior Albatross er også for de som ønsker at golfen skal være et springbrett for videre utdanning, om det er mot høyskole-, universitets- eller college-nivå (se her). Treningsøktene i Albatross gruppen vil videre utvikle utøverne teknisk, taktisk og fysisk. Det er mer fokus på turneringsspill og langtidsplanlegging. Alle utøvere blir fulgt opp gjennom egentrening og individuelle leksjoner med PGA-utdannet Pro. Det er i Albatross-gruppen vi utvikler selvstendige utøvere, samt bevareR det sosiale som et fundament for gruppen. Prisen for 14 uker trening i Albatross-gruppen er 6900,- (inkl. 10x 50 min protimer til en verdi á 7500,-). Oppstart VÅR uke 18 og HØST uke 33 – KLIKK HER FOR PÅMELDING

Albatross m/Gaute & Ken

  • Tirsdager kl. 19:00 (75 min)
  • Torsdager kl. 17:30 (75-120 min ved banespill)

Junior Elite   

Junior Elite er for alle utøvere fra 13 (året de fyller 13) til 19 år. Her stilles det krav til turneringsresultater, høyt nivå av teknisk, taktisk og fysisk evne og en indre driv til å bruke mye tid på golfen. Dette er en gruppe utøverne må kvalifisere seg opp til (minimum kategori er Srixon Tour). Junior Elite er og for de som bruker golfen for videre utdanning, om det er mot høyskole-, universitets- eller college-nivå (se her). Treningsøktene i Elite gruppen vil videre utvikle utøverne teknisk, taktisk og fysisk. Det er mer fokus på turneringsspill og langtidsplanlegging. Alle utøvere blir fulgt opp gjennom egentrening og individuelle leksjoner med PGA Pro. Det er i Elite-gruppen vi utvikler selvstendige utøvere som kan konkurrere på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Per 2024 er det ingen spillere i Jr. Elite, disse trener evt. med Albatross og Team Grønmo.

×