25. april 2013

Junior Treningsgrupper

JUNIOR AKADEMIET

Junior Akademiet på Grønmo drives av Grønmo Golf Academy, og vil videre utvikle sin langsiktige plan i 2021. Fra og med 2021 ligger det til grunn en 9 års plan som består av 3 bolker av 3 år. Kort sagt så ønsker vi; flere grupper, flere ressurser og flere barn i aktivitet. Under kan en lese mer om hver gruppe. Ved spørsmål eller påmelding, send oss en e-post til med ønsket gruppe.


TRENINGSGRUPPER

Junior Knøtt   

Knøtte-gruppen på Grønmo er for alle barn mellom 5 og 8 år. Her stilles det ingen krav til tidligere erfaring fra golf, og øktene handler mest om lek og moro. I Knøtte-gruppen utforsker vi golfens verden på lekende måte, hvor alle øktene har elementer av økt mestringsfølelse, teoretisk læring og oppdagende læring. Hver økt vil fra trenerens side stimulere koordinasjon, balanse, styrke, og samarbeidsevne blant deltakerne. Det sosiale er og viktig i Knøtte-gruppen, og vi oppfordrer foreldrene til å observere øktene, men til en hver tid følge reglementet i Håndboken for Juniorer og Foreldre. Prisen for 6 uker trening i Knøtte-gruppen er 800,-

Junior Knøtt i 2023 har maks plass 8 stk. per gruppe. Det er én påmelding for VÅR 2023 og én for HØST 2023Hver økt varer i 45 minutter. Dersom det blir fylt opp så vil vi forsøke å opprette flere treningsgrupper. Oppstart av HØST 2023 er i uke 34. Påmelding til Knøtt sendes til

Knøtt 1 m/ Øivind – Ledig
Mandager – kl. 17:00
(oppstart 21. august).

Knøtt 2 m/ Ken – Ledig
Onsdager – kl. 17:00
(oppstart 23. august).

Junior Birdie

Junior Birdie er for barn fra 9 til 12 år. Her stilles det heller ingen krav til erfaring fra golf, men det anbefales at de søker noen leksjoner for veiledning. Vi vil og holde flere golf camps i 2023 hvor barna vil gå gjennom VTG-opplegget, og mye mer i løpet av en uke (uke 25, 27 og 33). Treningsøktene i Birdie-gruppen har mer fokus på teoretisk læring og teknisk læring enn i Junior Knøtt, men vil selvfølgelig også inneholde masse lek og moro. Det er i Birdie-gruppen vi ønsker å skape en lidenskap for golfen. Prisen for 14 uker trening i Birdie-gruppen er 2900,-. Oppstart VÅR uke 18 og 19 HØST uke 34.

Junior Birdie har sine høst-treninger fra uke 34, 22., 23. og 25. august.

Junior Eagle   

Junior Eagle er hovedsakelig for juniorer fra 12 til 15 år. Her stilles det krav til gjennomført VTG for barn, deltagelse på Golf Camp eller leksjoner fra en utdannet instruktør. Dette er gruppen for de juniorene som ønsker at golfen skal være en av hovedaktivitetene sine om sommeren. Treningsøktene i Eagle-gruppen har et enda større fokus på teoretisk læring og teknisk læring enn i Junior Birdie, og det blir i større grad fulgt opp både gjennom egentrening og individuelle leksjoner med PGA Pro. Det er i Eagle-gruppen vi ønsker å begynne å bygge utøvere. Vi stiller også større krav til egentrening hver sesong, og har et stort fokus på at både juniorer og foreldre til en hver tid følger reglementet i Håndboken for Juniorer og Foreldre. Prisen for trening i 14 uker er 4900,- (inkl. 2 x 50 min protimer). Oppstart VÅR 26. april og HØST 21. august. Følg linken for påmelding i Golfbox/Proplanner: https://protrainer.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/ed874983-80f3-4d65-bd1b-237f7528889a

Eagle m/Gaute – VÅR 2023

  • Mandager kl. 19:00 (75 min)
  • Onsdager kl. 19:00 (75 min)

Junior Albatross   

Junior Albatross er hovedsakelig for juniorer fra 15 til 19 år. Her stilles det krav til gjennomført VTG, deltagelse på Golf Camp eller leksjoner fra en utdannet instruktør. Dette er gruppen for de eldre juniorene som ønsker at golfen skal være en av hovedaktivitetene sine om sommeren og noe de ønsker å satse på. Junior Albatross er også for de som ønsker at golfen skal være et springbrett for videre utdanning, om det er mot høyskole-, universitets- eller college-nivå (se her). Treningsøktene i Albatross gruppen vil videre utvikle utøverne teknisk, taktisk og fysisk. Det er mer fokus på turneringsspill og langtidsplanlegging. Alle utøvere blir fulgt opp gjennom egentrening og individuelle leksjoner med PGA-utdannet Pro. Det er i Albatross-gruppen vi ønsker å utvikle selvstendige utøvere, samt bevare det sosiale som et fundament for gruppen. Vi stiller også nå enda større krav til egentrening hver sesong, og forventer at både juniorer og foreldre til en hver tid følger reglementet i Håndboken for Juniorer og Foreldre. Prisen for 14 uker trening i Albatross-gruppen er 6900,- (inkl. 6 x 50 min protimer). Oppstart VÅR 27. april og HØST 22. august. Følg linken for påmelding i Golfbox/Proplanner: https://protrainer.golfbox.dk/Player/Bookings/Current/5fa79dad-3a6c-42af-a362-11b2155a4b97

Albatross m/Gaute

  • Tirsdager kl. 19:00 (75 min)
  • Torsdager kl. 17:30 (75-120 min)

Junior Elite   

Junior Elite er for alle utøvere fra 13 (året de fyller 13) til 19 år. Her stilles det krav til turneringsresultater, høy nivå av teknisk, taktisk og fysisk evne og en indre driv til å bruke mye tid på golfen. Dette er en gruppe utøvere må kvalifisere seg opp til. Junior Elite er og for de som bruker golfen for videre utdanning, om det er mot høgskole-, universitets- eller college-nivå (se her). Treningsøktene i Elite gruppen vil videre utvikle utøverne teknisk, taktisk og fysisk. Det er mer fokus på turneringsspill og langtidsplanlegging. Alle utøvere blir fulgt opp gjennom egentrening og individuelle leksjoner med PGA Pro. Det er i Elite-gruppen vi ønsker å utvikle selvstendige utøvere som kan konkurrere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi stiller også nå enda større krav til egentrening hver sesong, og forventer at både juniorer og foreldre til en hver tid følger reglementet i Håndboken for Juniorer og Foreldre. Prisen for 15 uker trening i Elite-gruppen er 16 900,- (inkl. 20 x 50 min protimer og 50% dekking av turneringsavgift).

Per 2023 er det ingen spillere påmeldt til Jr. Elite, disse trener evt. med Albatross og Team Grønmo.

Påmelding til juniortrening:

send mail til

×