25. april 2013

Vi ønsker hjertelig velkommen til en ny sesong i seniorgruppen på Grønmo Golf 2024.

Seniorgruppen ønsker gamle og nye deltagere velkommen. Vi er en gruppe på 70 – 80 personer og 40-50 av oss spiller vanligvis turneringer hver mandag. Nedre aldersgrense er 62 +, øvre aldersgrense eksisterer ikke. Vi planlegger start 6.mai 2024 og legger til rette for å spille 18 turneringer i løpet av sesongen frem til medio oktober med variert innhold. 2.pinsedag og juli måned er turneringsfrie. Vi starter høstsesongen 29.juli 2024.

Seniorene er i risikogruppen for koronaviruset og vi følger de direktiver som til enhver tid er gjeldene fra nasjonalt hold, fra Norges golfforbund og fra Grønmo golfklubb lokalt. I skrivende stund er der ingen restriksjoner.

Vi starter kl. 1000, rekkestart, utslag fra tee 51 og spiller 9 hull og møter opp i god tid. 2 like store klasser delt ved 50 % hcp. Eclectic spilles over 18 hull.  Vi gjennomfører digital livescore, men med markørkort for hver flight. Kortene hentes i proshop og legges i den hvite postkassen ved klubbhuset etter endt runde. Resultatlisten kommer i Golfboks og premier hentes i proshop 2 dager etterpå. Vi bruker gavekort fra proshop som premier. Startavgiften, kr.500.- betales som en engangsavgift til bankkonto 6062 05 24495, att. Grønmo seniorgruppe, medlemsnr. og navn. Kommunikasjonen med gruppen foregår via sms, mail og Golfboks.

Av- og påmeldinger til turneringene i Golfboks. Startlister vil foreligge i slutten av uken for spill påfølgende mandag. De av seniorene som skal betale greenfee, må gjøre dette i proshop før man går ut på banen. Behov for golfbil må markeres ved påmelding og bestilles og betales i proshop.  Vi gjennomfører golfringspill sammen med Drøbak og Oppegård golfklubber og 8 deltagere fra hver klubb. Vi vil også arrangere besøk til 2 utenbys baner og en overnattingstur.  Seniorgruppen deltar i stor grad i frivilligheten på Grønmo og er aktive deltagere på dugnader, frivillige til turneringer som klubbmesterskap og som baneverter/marshals.

Alle spillerne bør ha telefonnummer til proshop på sin telefon i tilfelle behov for hjertestarter.

Å følge golfreglene og praktisere god golf- og koronaetikette er en selvfølge for seniorgruppen. Vi ønsker lykke til og håper på en god sesong for alle.

Kontaktperson og turneringsansvarlig:

Per Brandt-Hansen, tlf. 920 32 669, e-mail;

×