11. april 2013

Organisasjon og ansatte

Organisasjon og ansatte

Grønmo Golfklubb er et idrettslag, registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 981 711 890


Ansatte

Daglig leder

XP330-33-0 - 30x3 mm bærerib - Flexi Riste A/S

Henrik Lykke Nielsen /

Klubbsekretær 

Nina Korshavn Ross /


Head Greenkeeper 

Bo Robert Norberg /


Assisterende Head Greenkeeper

Shaun Askill Hast /


Greenkeeper

Dave Cantor


Head Professional

Ross Robertson


Sportslig Leder & PGA Teaching Professional

Marius Bjone


Styret 2021 består av følgende:

Styreleder: Hanne Bjerk Larsen

Nestleder: Øivind Haaland Pettersen

Styremedlem: Kari Ross

Styremedlem: Petter Lysfjord

Styremedlem: Odd Johannes Sønsterud

Varamedlem: Fred Arild Gyldenås

Varamedlem: Vibeke Olls

×