11. april 2013

Organisasjon og ansatte

Organisasjon og ansatte

Grønmo Golfklubb er et idrettslag, registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer 981 711 890


Ansatte

Fungerende daglig leder

Øyvind Ervik

Klubbsekeretær

Nina Korshavn Ross /


Head Greenkeeper 

Allan Ferm /


Assisterende Head Greenkeeper

Bo Robert Norberg /


Greenkeeper

Dave Cantor

Askill Hast


Head Professional

Ross Robertson

+47 959 27 429


Sport- og Butikksjef 

Marius Bjone


Styret 2019 består av følgende:

Styreleder: Betty Thorvaldsen

Nestleder: Jan Eigil Rydningen

Styremedlem: Kari Ross

Styremedlem: Synnøve Johannessen

Styremedlem: Alf Jacobsen

Styremedlem: Odd Sønsterud

Styremedlem: Øyvind Ervik (trått ut av styret som fungerende daglig leder)

Pin It on Pinterest

Share This
×