14. november 2017

Driving rangen

Driving rangen på Grønmo 

Banen:   Åpne |   Rangen:  Åpen  |   Nærspill:  Åpen 

Vår driving range har 30 utslags-steder, hvorav av 10 stk. på taket er forbeholdt kurs/instruksjon.

Driving rangen er 200m lang, med flagg og siktemerker på 50, 100 og 150 meter. Ta siktepunkt bort fra sikkerhetsnett og veien, og gi rom for feilslag. Vi har erfart at de kan forekomme;-).

Vår range har fine matter og range golfballer av høy kvalitet.

Vi bruker en Range Servant ballmaskine som tar i mot betaling ved bankkort, polletter samt range kort som kan kjøpes i prohopen.

Regler: 

Som i trafikken er det lurt når alle følger de samme regler:

Det er strengt forbudt å slå over sikkerhetsnettet, da det kan medføre fare for allmennheten. Det går en mye trafikkert sti fra Grønmo til Skullerud hele veien langs høyre siden av rangen.

Rangeballer er til bruk på driving rangen. Rangeballer er Grønmo Golfklubbs eiendom, og skal ikke tas med fra rangenområdet.

Rangeballer skal ikke brukes på putting green eller nærspilsområdet eller i hagen hjemme.

Spill på banen med rangeballer er ikke tillatt.

Det er ikke tillatt å gå ut på gresset på rangen og hente «et par ekstra» baller – er bøtten tom så kjøp en ny.

Ta hensyn til andre spillere.

Plukke bilen skal til enhver tid respekteres og det er ikke tillatt å bruke den som skyteskive eller blink .

Overtredelse av reglene fører til bortvisning. Tyveri av range baller blir politianmeldt.

×