23. april 2013

Medlemskap

Bli medlem i Grønmo Golfklubb og spill på Oslos mest sentrale golfbane!

MEDLEMSKAP

På grunn av stort spilletrykk på anlegget har styret i Grønmo Golfklubb vedtatt å sette tak for antall medlemmer, og det er derfor stengt for nye medlemmer i alle kategorier. Vi setter opp venteliste for de som ønsker. Den som står på venteliste vil bli fakturert kroner 100 per år i gebyr ved årsskiftet. Akkumulert gebyr vil bli trukket fra innmeldings gebyret når den som står på venteliste slippes inn som medlem. Den som ikke lenger ønsker å stå på venteliste mister eventuelt innbetalt venteliste gebyr.  

Den som allerede er medlem, kan vederlagsfritt oppgradere sitt medlemskap til aksje medlemskap. Dette fordrer kjøp av aksje. Den som vil gå fra aksje medlem til en annen medlemskapskategori, kan selge sin aksje, men må da sette seg på venteliste for et ikke fritt spill medlemskap. Dette fordi vi p.t. har flere medlemmer enn det taket som er satt. Nedgradering av medlemskap medfører et gebyr på 300 kroner. Dette gjelder kun medlemmer eldre enn 19 år.

Dobbelt aksje (medlem som eier to aksjer) er et resultat av en aksje splitt i 2012, og selges ikke av klubben.

MedlemskapMedlemsfordelerKontingent 2021Kontingent 2022
Innmeldings
gebyr
Aksje-medlem
(Full spillerett)
Fritt spill på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
Norsk Golf hjem i posten
Stemmerett på generalforsamling
2 gratis 9 hullsrunder på Grini GK
Rabatt på 50 kroner for gjest fra annen klubb.
56505650
750
Dobbelaksje medlemFritt spill på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
En inaktiv spillerett (kan aktiveres mot 1800,-)
Stemmerett på generalforsamling
2 gratis 9 hulls runder på Grini GK
Rabatt på 50 kroner for gjest fra annen klubb.
74007400Klubben selger ikke dobbeltaksjer
Greenfee medlemHalv pris greenfee på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
Norsk Golf hjem i posten
32003200750
Student / Militær
Erstattes i 2022 av Voksen 20 - 26
Fritt spill på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
Norsk Golf hjem i posten
25003200750
Basis - 20+ Fra 2022 Prøvemedlemskap50kr i rabatt per 9 hull på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
Norsk Golf hjem i posten
15001500750
Jr. medlem 16-19 årFritt spill på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
195019500
Jr. medlem 9-15 årFritt spill på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF
7757750
Jr. Knøtt 5-8Fritt spill på Grønmo med ledsager over 18 år eller hcp under 15
Spill på baner tilsluttet NGF
2602600
Basis - Junior (maks 2 år)25kr i rabatt per 9 hull på Grønmo
Spill på baner tilsluttet NGF

700Avsluttes i 20220

Familierabatt;  Familierabatt gis til barn opptil 19 år som tilhører samme husstand hvor 1 av de foresatte er Grønmo Aksje medlem. Med familierabatt får barn opptil 19 år 50% rabatt på alle Grønmo Junior-medlemskap. Alder regnes etter det år man fyller i kalenderåret.

OBS: Medlemskap videreføres automatisk til neste sesong i samme medlemskategori i henhold til Norges Idrettsforbunds regelverk, hvis ikke skriftlig utmelding eller ønske om annet type medlemskap er mottatt innen 31.12. 

Grønmo Aksje medlemskap krever eie av Aksje i Grønmo Golfbane AS. Aksjen kan kjøpes fra utgående medlem til markedspris, eller fra klubben til p.t. kroner 2 500. Ved utmelding kan aksjen selges videre til markedspris, eller til klubben for kroner 1. 

×