7. desember 2021

Æresmedlemmer

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse, og tildeles for lang og tro tjeneste eller idrettslige prestasjoner på høyt nivå.

Æresmedlemskap tildeles etter følgende kriterier;

  • Medlemmer eller ansatte, som over lang tid (mer enn 15 år) har gjort en særlig innsats for Grønmo golfklubb.
  • Medlemmer som har utmerket seg særlig med idrettslige prestasjoner på internasjonalt nivå, eller over lang tid på nasjonalt nivå
  • Medlemmer (ikke ansatte) som på spesielt vis har utmerket seg ved å styrke klubben gjennom betydelig innsats utover normal dugnadsinnsats, så som baneutvidelse, klubbhus prosjekt, donasjoner, m.v.

Æresmedlemskap er en individuell utmerkelse og skjønnsvurdering, og det settes ikke presedens ved utnevnelse. Ingen kan kreve æresmedlemskap på basis av oppnådde kriterier. Utnevnelser skal oppfattes som omforente og ukontroversielle, og til det beste for klubben. Et Æresmedlem skal i sin tid i klubben ha vist god framferd, også utenfor den aktivitet personen er foreslått for.   

Styret vedtar utnevnelse av æresmedlemmer, og utnevnelser må være enstemmige. Alle medlemmer kan foreslå nye æresmedlemmer til det til enhver tid sittende styre. Dette kan gjøres per brev eller e-mail til . Eventuelle kandidaturer skal holdes konfidensielle inntil styret har behandlet saken og gjort sitt vedtak. Styret skal begrunne sitt valg, men plikter ikke å begrunne avslag.

Det til enhver tid sittende styre har rett til å utnevne ett Æresmedlem, og en utnevnelse fordrer at kriteriene over er møtt. Styret har ikke fullmakt til å avvike fra kriteriene. Maksimalt ett æresmedlemskap kan utnevnes per år, og det kan til enhver tid maksimalt være 12 nålevende æresmedlemmer. Æresmedlemskap kan tildeles post mortem.

Æresmedlemmer hedres med klubbens diplom og en gave, og det medfølger livslangt medlemskap med fritt spill.

NavnUtnevntVervBegrunnelseKommentar
Jan HansenUtnevnt 2001Styremedlem 1995 - 2001Medlem av det første styretGikk bort 2002
Asle RøilUtnevnt 2001Styremedlem 1995 - 2001Medlem av det første styret
Jan Helge HelanderUtnevnt 2001Styremedlem 1995 - 2001Medlem av det første styret
Frank StrandUtnevnt 2001Styremedlem 1995 - 2003Medlem av det første styret
Lars Øivind LundUtnevnt 2002Styremedlem 1995 - 1996Medlem av det første styret
Trygve Johannes LundUtnevnt 2002Styremedlem 1999 - 2006Styremedlem gjennom flere år.
Allan J. E. FermUtnevnt 2022Head Greenkeeper 1993 - 2022Ansatt, som mer enn 15 år har gjort en særlig innsats for Grønmo Golfklubb.
×