Henrik Lykke Nielsen er ansatt som ny daglig leder

Det er en glede for styret å informere om at Henrik Lykke Nielsen har takket ja til stillingen som ny daglig leder i Grønmo Golfklubb. 

Etter at nåværende daglig leder informerte styret om at han velger å pensjonere seg, har styret hatt en grundig prosess gjennom september og oktober, som har resultert med ansettelsen av Henrik. Det var over 30 søkere, 7 ble innkalt til første gangs intervju, og 2 var inne til annen gangs intervju. Alle kandidatene som ble intervjuet gjennomgikk en profilvurdering, og her ble det søkt ekstern hjelp fra Minds AS, som også bistår NGF i ansettelsesprosesser. 

Det som er betryggende i en slik ansettelsesprosess er når søknad, intervju, profilanalyse og referanser stemmer, og alt peker i samme retning, sier styreleder Hanne Bjerk Larsen. Henrik ble valgt blant flere gode kandidater, og han leverte på alle kvalifikasjoner og egenskaper som er satt til stillingen. Det er også betryggende at han kjenner klubben, og at klubben kjenner ham. 

Henrik Lykke Nielsen er et kjent ansikt i klubben, som leder av Turneringskomiteen og som den drivende kraft i Golf Mot Rus. Han har vært medlem i klubben siden 2012, og forlater nå jobben som logistikksjef i Kirkens Bymisjon. Han har tidligere bl.a. vært i reiselivsbransjen, inkludert en periode som leder i Golf and Casino Escapes på Dominikanske Republikk. Henrik vil tiltre 1. Februar 2022. Øyvind Ervik står til klubbens disposisjon inntil ny leder er på plass.

Henrik overtar en klubb som nå har god styringsfart,og hvor prosesser og rutiner er vesentlig forbedret de siste årene. Det er takket være daglig leder Øyvind, som har gjort en fantastisk jobb. Nå kan klubben se fremover og fokusere på videre utvikling.

Styret ønsker Henrik lykke til med ny jobb, og ser frem til å samarbeide med ham fremover. Samtidig vil styret også takke Øyvind for den jobben han har gjort som daglig leder siden Mai 2019.    

%d bloggere liker dette:
×