Oppgradering av medlemskap?

Årsmøtet vedtok tak på antall voksne medlemmer i klubben grunnet stort spilletrykk på banen. Ettersom dette er situasjonen for mange baner i området, ser vi at aksjer som gir spillerett får omsettelig verdi. Vi har observert transaksjoner for aksjer i Grønmo Golfbane AS på opp til 5 000 kroner. Klubben eier fortsatt 425 av totalt 1 500 aksjer, men kan altså ikke selge disse til nye medlemmer. Vi har i øyeblikket en venteliste på rundt 40 personer.

Det er allikevel mulig for de som allerede er Basis medlem eller Greenfee medlem å oppgradere sitt medlemskap til Aksjemedlemskap, som gir fritt spill. Dette innebærer kjøp av aksje, og styret i Grønmo Golfklubb og Grønmo Golfbane AS har vurdert at aksjer i klubbens eie skal omsettes til markedspris når Aksjemedlemskap tegnes. Styret satt denne verdien til 2 500 kroner, basert på informasjon om gjennomførte transaksjoner via Finn.no. Styret vil ved styremøtene fremover oppdatere denne vurderingen jevnlig.

Vi er nå over halvspilt sesong, og tilbyr derfor oppgradering av medlemskap til 40% av differansen i årskontingent mellom det aktuelle medlemskap og Aksjemedlemskap. I tillegg kommer kostnad for aksjen, p.t. satt til kroner 2 500. Dette vil da gi fritt spill ut sesongen.

I første omgang tilbyr vi oppgradering for inntil 50 Aksjemedlemskap. Vi minner om at ingen medlemskap i Grønmo har bindingstid. Avhengig av utviklingen i pris på golfaksjer kan aksjen ved utmelding selges videre.

%d bloggere liker dette:
×