NY MEDLEMSFORDEL

Grønmo Golfklubb ønsker vi å kunne tilby ulike medlemsfordeler.

Det er i dag inngått en samarbeidsavtale med Aurlien Vordahl & Co Advokatfirma AS (AVCO), der både klubben og medlemmene tilbys advokatbistand på meget gunstige vilkår, om behovet skulle oppstå.

AVCO er et fullservicefirma, og tilbyr dermed bistand i saker som omhandler alt fra arbeidsrett, familie-, arv og generasjonsskifte, fast eiendom, boligrett, selskaps- og skatterett og plan- og bygningsrett.

Medlemmene står naturligvis helt fritt til å kontakte AVCO. Ved henvendelser fra klubbens medlemmer, tilbyr AVCO følgende medlemsfordeler:

  1. Inntil 60 minutter gratis saksavklaring.

Dette omfatter ikke konkret rådgivning eller arbeid med saken, men vil omfatte en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for den enkelte klient. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte. Innenfor denne tiden vil man også kunne avklare vilkåret for oppdraget – og så langt som mulig – sette opp et kostnadsoverslag for oppdraget

  1. 25 % rabatt på veiledende timesatser

Hvilke timesatser som gjelder på tidspunktet for henvendelsen avklares med AVOC. De veiledende timesatsene er gjenstand for årlig justering i samsvar med alminnelig prisvekst i markedet.

  1. Prioritet

GGK og GGK sine medlemmer vil bli kontaktet av AVCO innen 24 timer etter at en muntlig eller skriftlig henvendelse er mottatt av AVCO.

Ved behov kan AVCO skreddersy og holde kurs/seminar til klubben og medlemmene.

Det er opprettet en særskilt e-postadresse som henvendelser kan sendes til:

Muntlige henvendelser rettes direkte til advokat/assosiert partner Karoline Robertson på telefon: 91 11 46 40, alternativt til sentralbordet på telefon: 21 09 59 95.

Klubben ser frem til et godt samarbeid med AVCO.

%d bloggere liker dette:
×