Midlertidig lokal regel – ballplassering i bunker

Siden det av Corona grunner ikke er tillatt med raker i bunkerene har vi innført en ny midlertidig lokal regel, sanksjonert av NGF.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Formål:

I forbindelse med koronasituasjonen er alle raker fjernet fra bunkerne. Dette for å hindre smittespredning.

Det er en kjent sak at sanden i bunkere ikke kan bli jevnet ut på samme måte som ved bruk av raker, selv om spillerne oppfordres til å jevne ut sanden etter beste evne ved å bruke sine føtter eller en kølle.

Som et resultat av at det ikke finnes raker i bunkere, og hvis golfklubben anser at noe av gleden ved spillet blir borte pga. at rakene er fjernet, kan klubben velge å innføre en midlertidig lokal regel om ballplassering i bunkere i sine klubbturneringer og/eller ved daglig spill.

En slik lokal regel er bare mulig å innføre under koronasituasjonen og inntil NGF trekker denne muligheten tilbake.

I en turnering er det ikke tillatt å innføre denne lokale regelen etter at spill i en slagspillrunde har startet. Om dette gjøres skulle det tillate spillere som har flere hull igjen å spille fordelen ved å bruke den over lengre tid. Den lokale regelen kan innføres mellom to hull etter at en match har startet siden begge spillerne har like stor fordel av den.

Selv om en slik midlertidig lokal regel er innført kan runder være handicaptellende, men det forutsettes at den lokale reglen er innført ordrett slik den er skrevet nedenfor.

Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker

Når en spillers ball ligger i en bunker, kan spilleren ta fritak uten straff én gang ved å plassere den opprinnelige ballen eller en annen ball i og spille fra dette fritaksområdet:

  • Referansepunkt: Punktet til den opprinnelige ballen.
  • Størrelse på fritaksområde målt fra referansepunkt: Én køllelengde fra referansepunktet, men med følgende begrensninger:
  • Begrensninger for plassering av fritaksområde:
    • Må ikke være nærmere hullet enn referansepunktet, og
    • Må være i bunkeren.

Etter denne lokale regel må spilleren velge et punkt for å plassere ballen og bruke fremgangsmåten for å plassere tilbake en ball etter regel 14.2b(2) og 14.2e.

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

%d bloggere liker dette:
×