Driving rangen tar form

Vi har fått mange henvendelser angående åpning av driving rangen. Status ligger på nettsiden, og vi vil informere på nettside og facebook når det blir åpning. Bildet illustrerer de to grunnene til at vi ikke kan åpne ennå. For det første er det været og tilgang på frostfritt vann, dernest er det ferdigstillelsen av det nye sikkerhetsnettet. Som bildet viser er mastene nå oppe i hele sin 24 meters prakt. De ble reist sist Søndag. Tidlig neste uke håper vi å begynne riggingen av nettet, og mot slutten av neste uke skal det etter planen være ferdig. Dernest har vi litt reparasjon av grunnen etter skaden som anleggsarbeidet har gjort, men det er vårt håp at de første slagene kan skje mot slutten av måneden.

Det vil fortsatt være forbud om å slå over nettet, men med det nye nettet er det de færreste som klarer det, så da vil vi ha en rimelig god ide om hvem synderne kan være. For de aller fleste vil selv våre beste slag bli fanget opp av nettet.

Dermed skal sikkerheten være gjenopprettet. Og som sagt, vi informerer når det er klart til åpning, både av banen og av rangen. Vi gleder oss like mye som dere!

%d bloggere liker dette:
×