COVID19 – Grønmo golfklubb

Grønmo golfklubb er som kjent omfattet av forbudet mot organisert idrett, og anlegget er derfor stengt for all sportslig virksomhet. Det betyr at det ikke er tillatt å bruke øvingsområdet eller driving range eller noen annen del av anlegget til golf, uansett om man er helt alene.

Vi må likebehandle, og tillater vi èn å bruke anlegget, må vi tillate alle. Noen synes det er stivbent, og at det i liten grad bidrar til å stoppe Corona viruset, men det handler om lojalitet og dugnad. Vi må fra tid til annen vise bort folk, og det er ikke morsomt. Men det er bedre at vi gjør det enn at politiet belastes med slike oppgaver.

I klubben forbereder vi oss på den ene side til sesongen nesten som normalt, men samtidig forsøker vi å forberede oss på at det kan bli sen sesongstart. Det betyr at banemannskapet er i full gang med sine forberedelser. Om det blir spill eller ei må banen pleies, ellers ødelegges raskt store verdier. Vi har ennå ikke begynt å klippe, men vi har startet vanningsanlegget, vi har byttet sand i noen bunkere, vi bygger ny bro på hull 4, og driver annet sesongforberedende arbeid.

På den andre siden har golfreisene blitt avlyst, innendørs golf sentre er stengt, og driving rangen er stengt. Våre proer er derfor ikke i stand til å utføre sitt yrke, og har blitt permittert 100%. Vi kontoransatte i klubbhuset har fått mindre å gjøre, og er derfor 50% permittert, foreløpig frem til 13. April. Dette gjør vi fordi arbeid bortfaller, og for å spare penger.

Likviditetsmessig er vi i en ganske god situasjon, i og med at en stor del av kontingenten fortsatt står urørt på konto. Men slik må det også være på denne tiden av året. I tillegg har vi ingen varer i ordre, og eier hele vårt varelager på over en million. Vi håper butikken kan åpne som vanlig og at så mange som mulig slutter opp om klubben og butikken.

Det er fortsatt for mange som ikke har betalt årskontingent, og vi sender derfor ut inkassovarsel til rundt 240 medlemmer. Det kan virke hjerterått i disse tider, også når vi ikke vet når det blir bane åpning. Men dette handler også om lojalitet og dugnad. Vi i administrasjonen gjør det vi kan for å sikre klubbens økonomi, men først og sist er det dere medlemmene som er klubben, og uten deres dugnadsånd blir det ingen klubb. Og den minste mulige innsats er betaling av kontingent.

I disse tider er golf ikke det viktigste, men innenfor trygge rammer håper vi at golf kan bidra til å gi innhold og mening i en situasjon bare de eldste av oss har opplevd maken til, og som vi håper er tilbakelagt så snart som mulig. Det er det viktigste av alt.

Vi gleder oss til å se dere igjen så snart som vær og virus tillater, og håper at det ikke blir så lenge til.

%d bloggere liker dette:
×