Årsmøtet og annen oppdatering fra klubben

Årsmøtet ble avsluttet 26. Juni med signering av protokoll av valgte representanter og gjennomgang av protokollen av styre og kontroll-komite. Deltagelsen var noe lav, noe som kan ha flere årsaker, men inntrykket er at det elektroniske møtet fungerte greit for de som deltok.

Alle fremlagte saker ble vedtatt, og det betyr at vi har godkjent regnskap, årsberetning og budsjett, samt at de nødvendige valg er fullført, og de som var på overtid i sine verv har fått sin avløsning. Vi takker for innsatsen og ønsker de nyvalgte velkommen. Protokollen blir lagt ut på gronmogk.no på Mandag.

Av saker utover den ordinære agenda er det verdt å merke seg at bindingstiden for aksjonærer nå blir historie, og aksjonærer kan nå melde seg ut ved slutten av hvert år, som de andre kontingent kategoriene. Parallelt med dette har vi fått beskjed fra NIFs lovavdeling at bindingen i den form den var gjennomført ikke var i samsvar med NIFs vedtekter. Styrene i klubben og aksjeselskapet vil i henhold til vedtatt forslag fra et medlem, nedsette et utvalg som skal se på den juridiske siden av bindingen mellom klubb og aksjeselskap, inkludert kontingent kategorier.

Ellers har vi hatt en meget god begynnelse på sesongen, og ikke minst er klubbens økonomi nå i en meget god situasjon. Gode kontingentinntekter, greenfee, instruksjon og ikke minst driving range har bidratt sterkt til det. Butikken er det området som ikke uventet henger litt etter, men vi har fortsatt et godt vareutvalg, så ta en titt innom. Presset på banen har vært stort, og arbeidsforholdene for banemannskapet vanskelige, men banen har ikke lidd under det, selv om vi som spillere kan bli mye flinkere til å ta ballmerker, torv, og rake i bunkrene.

Vi har to andre områder som trenger ekstra fokus, og det ene er driving range og baller over nettet. Det ser ikke ut til at de tiltakene vi har gjort er tilstrekkelig, og investering i sikkerheten der er uunngåelig. Inntil da er det opp til den enkelte. Det er forbudt å slå over nettet, både til høyre og ved enden av rangen. Gi deg selv god sikkerhetsmargin. Misbruk vil bli påtalt, og her oppfordrer vi alle til å bidra. Påpek dette også overfor gjester som besøker rangen. Alternativet kan være å stenge rangen for woods.

Og til sist er det banevertene. De få vi har gjør en formidabel innsats. Om de blir noen flere blir det enklere for alle, og vi får bedre kontroll over det som skjer i klubben vår. Om du kan ta en vakt i sesongen eller flere er du like velkommen. Instruksen er enkel, og jobben faktisk ganske sosial og trivelig. Meld deg til tjeneste hos Nina, alle kan bidra i egen klubb.

God sommer til alle!

%d bloggere liker dette:
×