Nytt fra klubben

Årsmøtet og generalforsamlingen ble avviklet digitalt i går. Vi kunne ønsket oss større deltagelse, men det digitale formatet gir utfordringer, så mest av alt ønsker vi oss å kunne avholde fysiske møter igjen. Vi vil invitere til informasjonsmøte i annet halvår, forutsatt at det kan gjøres fysisk. Vi skal ha møtereferatene klare midt i neste
-> Continue reading Nytt fra klubben

×