Feil i note i årsregnskap

Feil versjon av årsregnskapet til Grønmo golfklubb ble dessverre lagt ved sakspapirene til årsmøtet. Endringer er gjort i note 10 og 11, forøvrig er regnskap og noter identisk med versjonen som er gjort tilgjengelig tidligere. Årsregnskap Grønmo golfklubb 2014 – korrigert note 10 og 11

×