10. september 2020

Grønmo Displinær- og sanksjonsutvalg (GDSU)

GDSU har som formål å håndtere saker som gjelder turneringer i GGKs regi, samt andre saker der medlemmer av GGK deltar i nasjonale eller internasjonale turneringer og medlemmet er part i klagen.

Interne turneringer som de ukentlige senior-, dame- og herre-turneringer behandles ikke av GDSU.

GDSU kan også behandle andre disiplinærsaker, som ikke er så alvorlige at de bør behandles av NIF eller NGF, og som gjelder medlemmer av GGK, spillere, trenere, eller leder fra GGK eller andre som opptrer på vegne av GGK. Tilsvarende gjelder for medlemmer, trenere og ledere fra andre klubber i tilknytning til bruk av GGKs bane eller tilknyttede fasiliteter.

Utvalget består av Elisabeth Kruge (leder), Anders Malmberg og Alf Jakobsen.

Se detaljert regelverk under Klubben/Dokumenter.

×