Rangen stenger 13. oktober

Vi tar ned nettet, gjør nødvendige reparasjoner, og pakker det inn for sesongen i morgen og Torsdag. Da er det dessverre også ugjenkallelig slutt for rangen for i år. Samtidig stenger også øvingsfeltet og øvingsgreenene. Det siste på grunn av kulden.

Kulden gjør også at vi må stenge vannet på rangen slik at vi ikke får frostskader i ball maskin og slanger. Rangevannet er tilknyttet vanningsanlegget til banen, så når vi stenger vanningsanlegget og blåser rørene tomme for vann for å unngå frostskader, så mister vi også vannet på driving rangen.

Som før nevnt tar vi sikte på å åpne innendørs på Skullerud 1. November, så da får vi sees igjen der borte.

%d bloggere liker dette:
×