25. april 2013

Seniorgruppen på Grønmo

Vi ønsker hjertelig velkommen til en ny sesong i seniorgruppen på Grønmo Golf 2020.

Seniorgruppen ønsker gamle og nye deltagere velkommen. Vi er en gruppe på 50-60 personer, og 30-40 av oss spiller vanligvis turneringer hver mandag. Vi planla start 4. mai 2020, og 17 turneringer i løpet av sesongen frem til ultimo september, med variert innhold.  2. pinsedag og store deler av juli måned er turneringsfri. Vi skulle ha startet på nytt mandag 27. juli.
Denne sesongen blir ikke som tidligere i disse Korona tider. Frem til 15. juni er det forbud mot organisert golfaktivitet og nye direktiver vil komme. Seniorene er i risikogruppen for koronaviruset og vi ønsker å følge de direktiver som er gitt fra nasjonalt hold, fra Norges golfforbund og fra Grønmo golfklubb. Det blir derfor ikke arrangert seniorturneringer frem til sommeren.

Spille golf kan vi, bare vi tar smittevern hensyn. Vi håper vi kan starte opp i august og holde på til banen stenger.Vi pleier å starte klokken 10:00, og spiller både 9 og 18 hull. De som ønsker kun å spille 9 hull, får sen start. Vi har premieutdeling på terrassen etter endt dyst. Startkontingenten betales som en engangsavgift til bankkonto DNB 1214.03.96158, att. Grønmo seniorgolf, Berit Dalseng. Årets startavgift er ikke bestemt, og vil være avhengig av når vi kan starte opp igjen.

Kommunikasjon med gruppen foregår per e-mail og via Golfbox.
Av- / påmeldinger til turneringene skjer i Golfbox. Startlister vil foreligge i slutten av uken for spill påfølgende mandag. Nedre aldersgrense er 50 +, øvre aldersgrense eksisterer ikke. Nytt i år er at pro-shopen tar hånd om
scorekortene til hver turnering, de får da bedre oversikt over hvem som
eventuelt skal betale greenfee i tillegg. 


På dette tidspunkt vet vi ikke om det blir Golfring spill med Drøbak, Oppegaard og Skjeberg golfklubber i år. Vi har planlagt spilledag på Grønmo den 23. juli og skal spille matchplay med shotgunstart og sosialt samvær etterpå.

Vi håper også i denne sesongen å kunne etablere en intern matchplay turnering i seniorgruppen, men neppe før til høsten.

Å følge golfreglene og praktisere god golf- og koronaetikette er en selvfølge for seniorgruppen. Vi ønsker lykke til og håper på en god sesong for alle.

Kontaktpersoner og turneringsansvarlige:
Per Julsvik, tlf. 950 05 449, e-mail;
Per Brandt-Hansen, tlf. 920 32 669, e-mail;

×