25. april 2013

Vi ønsker hjertelig velkommen til en ny sesong i seniorgruppen på Grønmo Golf 2022.

Seniorgruppen ønsker gamle og nye deltagere velkommen. Vi er en gruppe på 60-70 personer og 40-50 av oss spiller vanligvis turneringer hver mandag. Nedre aldersgrense er 62 +, øvre aldersgrense eksisterer ikke. Vi planlegger start 2.mai 2022 og legger til rette for å spille 19 turneringer i løpet av sesongen frem til primo oktober med variert innhold. 2.pinsedag og juli måned er turneringsfrie. Vi starter høstsesongen 1.august 2022.

Seniorene er i risikogruppen for koronaviruset og vi følger de direktiver som til enhver tid er gjeldene fra nasjonalt hold, fra Norges golfforbund og fra Grønmo golfklubb lokalt. I skrivende stund er der ingen restriksjoner.

Vi starter kl. 1000, rekkestart, utslag fra tee 51 og spiller 9 hull og møter opp i god tid.  Eclectic og matchplay spilles over 18 hull.  Vi vil gjennomføre livescore, men med markørkort for hver flight. Disse hentes i proshop og legges i den hvite postkassen ved klubbhuset etter endt runde. Resultatlisten kommer i Golfboks og premier hentes i proshop 2 dager etterpå. Vi bruker gavekort fra proshop som premier. Startavgiften, kr.500.- betales som en engangsavgift til bankkonto 6062 05 24495, att. Grønmo seniorgruppe, medlemsnr. og navn. Kommunikasjonen med gruppen foregår via mail og Golfboks.

Av- og påmeldinger til turneringene i Golfboks. Startlister vil foreligge i slutten av uken for spill påfølgende mandag. De av seniorene som skal betale greenfee, må gjøre dette i proshop før man går ut på banen. Behov for golfbil må markeres ved påmelding og bestilles i proshop.

På grunn av den rådene coronasituasjonen  gjennomføres golfringspill sammen med Drøbak og Oppegård golfklubber. 8 deltagere fra hver klubb. Vi vil også arrangere besøk til 2 klubber utenbys baner og mulig en overnattingstur. Seniorene vil også ha en intern matchplaykonkuranse. Seniorgruppen deltar i stor grad i frivilligheten på Grønmo og er aktive deltagere på dugnader og som baneverter.

Å følge golfreglene og praktisere god golf- og koronaetikette er en selvfølge for seniorgruppen. Vi ønsker lykke til og håper på en god sesong for alle.

Kontaktperson og turneringsansvarlig:

Per Brandt-Hansen, tlf. 920 32 669, e-mail;

×