Årsmøtet og annen oppdatering fra klubben

Årsmøtet ble avsluttet 26. Juni med signering av protokoll av valgte representanter og gjennomgang av protokollen av styre og kontroll-komite. Deltagelsen var noe lav, noe som kan ha flere årsaker, men inntrykket er at det elektroniske møtet fungerte greit for de som deltok. Alle fremlagte saker ble vedtatt, og det betyr at vi har godkjent
-> Continue reading Årsmøtet og annen oppdatering fra klubben

Årsmøte i Grønmo golfklubb og generalforsamling i Grønmo golfbane AS

Vi viser til opprinnelig innkalling sendt 17. Februar, dokumentasjon lagt ut på gronmogk.no 10. Mars, og melding om utsettelse av begge møtene grunnet Covid-19, sendt 12. Mars. Styrene og administrasjonen i begge organisasjonene har besluttet å gjennomføre et digitalt informasjonsmøte 22 Juni klokken 18:00, etterfulgt av henholdsvis digitalt årsmøte og generalforsamling, som vil foregå gjennom
-> Continue reading Årsmøte i Grønmo golfklubb og generalforsamling i Grønmo golfbane AS

Midlertidig lokal regel – ballplassering i bunker

Siden det av Corona grunner ikke er tillatt med raker i bunkerene har vi innført en ny midlertidig lokal regel, sanksjonert av NGF. Midlertidig lokal regel om ballplassering i bunker Formål: I forbindelse med koronasituasjonen er alle raker fjernet fra bunkerne. Dette for å hindre smittespredning. Det er en kjent sak at sanden i bunkere
-> Continue reading Midlertidig lokal regel – ballplassering i bunker

Pin It on Pinterest

×