Vi er glad i greenkeeperne våre – ta vare på dem!

Allan, Robert, Dave, Sindre og Darko utgjør banemannskapet vårt og de gjør en kjempejobb med å holde banen i god stand til glede for våre medlemmer og gjester. Det er mye vedlikehold og arbeid som skal til for å holde banen fin, klipping og rulling, gjødsling og sprøyting; oppgavene er mange og tidkrevende. Grønmo er
-> Continue reading Vi er glad i greenkeeperne våre – ta vare på dem!

×