Spilleformer Herregruppen

Slaggolf (Årets herre)

Spilles som slagkonkurranse, men hvor antall slag pr. hull er begrenset. Alle spillere får spille maksimalt fire(4) slag mer enn hullets par. Har spilleren ikke hullet ut etterdisse slag, plukkes ballen opp og scoren noteres til hullets par + fem (5).

Eclectic

Dette spillet foregår i august måned. Summen av det beste resultatet på hvert enkelt hull gir til slutt konkurransens sluttresultat. Scorekort leveres for hver runde. Før et ekstra scorekort, så du vet hvilke hull du trenger å forbedre scoren.

Lengste drive

Gjelder kun på fairway, dvs. banens kortklippede område. Den første spiller medbringer et skilt som plasseres der hvor driven blir liggende, og noterer navnet sitt på skiltet. Spillere som slår lengre, flytter skiltet frem og noterer sitt navn.

Nærmest hullet

Det utslaget som ender nærmest hullet på et forhåndsbestemt par 3 hull, vinner. Den første spiller medbringer et skilt som plasseres i utkanten av greenen. Mål opp avstanden fra hullet til der ballen ligger på greenen, og før opp dette resultatet og navnet ditt. En spiller som har ballen sin nærmere flagget enn det som er notert, fører opp avstand og navn.

Grønmo Challenge

Det blir valgt et hull på banen som hvor resultatet blir ført ut på en egen liste. Dette hullet teller på hver årets herre-runde i gjennom hele sesongen. Den som har lavest totalscore på det hullet er vinner.

Texas Scramble

Det er lagets score som teller, og fremgangsmåten er slik:

Alle deltagerne på laget spiller ut. Deretter velger man den ballen man vil spille videre på. De øvrige spillerne henter sine baller, og alle spiller igjen fra der den valgte/beste ballen var. Dette gjentar seg til man har hullet ut. NB! Alle må ha minst 2 gjeldene utslag. Siden man hele tiden spiller fra den beste posisjonen, vil lagets score bli lavere enn det den enkelte spiller vanligvis har på en runde. Husk å markere den beste ballens posisjon med en pegg, slik at man spiller korrekt videre. Ballene plasseres i Texas Scramble.

GRASROTANDELEN

Klikk her for å støtte oss via Grasrotandelen! Grasrotandelen

VÅRE SPONSORER

WIMAX BASEFARM  JONATHAN SUSHI & ASIAN DINING  NORWEGIAN INSURANCE BROKERS AS SKANSKA NVC LIGHTNING  PRIVATMEGLEREN PANORAMA

Pin It on Pinterest

Share This