14. november 2017

Sportslig struktur

For 2018 lanserer Grønmo Golfklubb sin nye Sportslige strukur. Dette er grep som tas for å gjenreise den sportslige satsningen og nivået vi hadde frem til 2010. Som en norsk idrettsklubb plikter vi til å birdra til breddeidretten golf, og golf som toppidrett. Den nye strukturen omfatter alle aldersgrupper i idrettsklubben Grønmo Golfklubb, og alle ferdighetsnivåer. Denne satsningen er en av grunnstenene i fremtidens Grønmo Golfklubb. Alt fra det sportslige, sosiale, kulturelle og til anleggets utvikling, vil påvirkes av denne strukuren. Grønmo Golfklubb har meget høye ambisjoner for fremtiden, og vi ønsker at alle medlemmene våre skal få ta del i klubbens utvikling.

På bildet under ser du et tidlig utkast på hvordan vi ønsker at strukturen bør være.

Pin It on Pinterest

Share This